HARRVIKA Hytteutleie   
    Opplev villmarka i Lierne

Harrvika
v /Svein Oddleiv Wallinder
7882 Nordli
Mob: 90139820
E-post: post@harrvika.net


JAKT OG FISKE
 


 
  JAKT MULIGHETER:


- Rype, skogsfugl og hare fra 10. september.

- Harrvika småviltområde består av 6200 da.
  Skogterreng og noe fjell.
 
  Det er forbeholdt hytteleiere i Harrvika.

 
 
  FISKE MULIGHETER:

 
-  Canadarøye tatt på sluk i juni 2011, ca. 6,5 kg

      Norgesrekorden er for tiden på candarøye
      6820 gram.

     

        Klikk på bilde til høyre for å forstørre

 

 - I Kvesjøen fins det 6 fiskesorter:
   ( Røye, canadarøye, ørret, harr, lake
     og gjedde) 

 - Mulighet for garnfiske i juni, juli og august
 - Mulighet for sportsfiskeredskap og oter.

   Båt inngår i hytteleien.